Угода користувача

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного
Кодексу. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,
його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом
даного Договору між Користувачем і Адміністрацією та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів

Договір публічної оферти (Оферта)/Договір/Угода – договір, публічно укладений між Користувачем та
Адміністрацією Веб-сайту про умови отримання доступу до інформації, розміщеної на Веб-сайті.

Адміністрація Веб-сайту– адміністрація веб-сайту https://premier-realty.net

Користувач – фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що наділена повною
цивільною дієздатністю, що використовує даний сайт та/або його окремі інструменти та модулі, та
погодилась з умовами Угоди.

Веб-сайт – інтернет сторінка, що належить Власнику Веб-сайта, на якому розміщено графічний та
текстовий контент, за URL-адресою: https://premier-realty.net

Контент – текстові та аудіовізуальні матеріали, що розміщені (доступні) на Веб-сайті для Користувача.

Об’єкти інтелектуальної власності – знаки для товарів та послуг, матеріали та інформація, що
захищена авторським та/або суміжним правом, логотипи, комерційні назви, що належать відповідним
правовласникам.

«Повага в Інтернеті» та/або «Мережевий етикет» – моральні та формальні правила поведінки та
комунікації у мережі Інтернет, які забороняють неповагу, або використання неетичної, аморальної
лексики, приниження честі чи гідності Адміністрації Веб-сайту, або іншого Користувача (-ів), або третіх осіб, втручання в особисте життя людини, обмеження чи порушення прав та/або свобод,
дискримінація з будь-якої ознаки, недостовірна інформація, яка завдає шкоди діловій репутації тощо.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей, що ідентифікують фізичну особу. До
відомостей, що ідентифікують особу відносяться, зокрема, але не виключно: ідентифікаційні дані
(прізвище, ім’я, по батькові, тощо); контактні дані (адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо);
споживчі звички; фінансова інформація, ip-адреса (мережевий ідентифікатор) тощо, а для цілей цього Веб-сайту – дані, заявлені необхідними у відповідній формі на Веб-сайті. Надання Персональних даних Користувачем є добровільним, та здійснюється на розсуд Користувача, у випадках коли Користувач має намір використовувати певні сервіси Веб-сайту та/або співпрацювати з Адміністрацією Веб-сайту.

«Політика конфіденційності Веб-сайту» та/або «Політика» – тут і надалі – невід’ємна частина Угоди
(єдине ціле з Угодою), що розміщена за посиланням https://premier-realty.net, до якої
Користувач приєднується (тобто укладає, як угоду, та без будь-яких виключень погоджується
виконувати умови викладені в ній), в момент укладення (Акцепту) цієї Угоди. Політика вміщує умови
конфіденційності інформації, розміщеної Адміністрацією Веб-сайту, порядок поводження з Файлами
Cookie та умови обробки Персональних даних Користувачів.

Сторони – Адміністрація Веб-сайту, Користувач.

1.Загальні положення

1.1. Ця Угода вважаються публічним електронним договором, відповідно до якого Адміністрація
Веб-сайту надала можливість використання Веб-сайту для Користувачів, в порядку та на умовах
визначених цією Угодою, а Користувач повністю та беззаперечно погоджується із положеннями Угоди. Дана Угода регулює порядок доступу Користувача до Контенту, що розміщений на Веб-сайті.
1.2. Дана Угода є публічною офертою. Користувач повинен повністю ознайомитись з умовами даної Угоди до моменту реєстрації на Веб-сайті. Використовуючи матеріали та інструменти Веб-сайту
Користувач вважається безумовно приймаючим (акцептуючим) дану Угоду. Реєстрація Користувача на Веб-сайті свідчить про повне та безумовне прийняття Угоди Користувача (у відповідності до ст.614, ст.642 Цивільного Кодексу України).

Акцептом в цілому та без будь-яких обмовок/застережень/вилучень дійсної Публічної оферти, тобто
повною і безумовною відповіддю про прийняття пропозиції Публічної оферти, відповідно до статті 642
Цивільного кодексу України, вважається хоча б один з таких фактів:
● використання Користувачем Веб-сайту (хоча б одного із функціональних можливостей Веб-
сайту) та/або;
● Внесення даних Користувачем на Веб-сайті та/або
● Здійснення Користувачем підтвердження внесених даних у формах (зокрема, натискання
кнопки «Підтвердити » або «Надіслати», тощо)
● Інша форма згоди, що ідентифікує Користувача.
1.3. Веб-сайт є платформою для розміщення Контенту.
1.4. Інформація про Контент відображена на Веб-сайті https://premier-realty.net є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація Веб-сайту має право в будь- який час вносити зміни в умови даної Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Користувача.

2. Доступ до Контенту

2.1. Веб-сайт містить Контент, послуга доступу до якого може надаватись на платній основі.
2.2. Доступ до Контенту надається після реєстрації Користувача на Веб-сайті.
2.2.1. Реєстрація Користувача на Веб-сайті здійснюється за допомогою реєстраційної форми або
облікових записів, що створюються користувачами на сайтах www.facebook.com та/або
www.google.com.
2.2.2. Користувач надає згоду на використання (обробку, зберігання) даних облікових записів, з метою виконання послуг за цією Угодою.
2.2.3. Здійснюючи реєстрацію на Веб-сайті Користувач повинен надавати правдиву, точну і достовірну інформацію, що зазначається в реєстраційній формі.
2.3. Доступ до платного Контенту надається лише після оплати послуги доступу, за допомогою
методів оплати, що визначені Адміністрацією Веб-сайту. Адміністрація Веб-сайту не збирає та не
обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням доступу до
Контенту. Всі розрахунки проводяться Користувачами за допомогою веб-інтерфейсів фінансових
установ, що мають право надавати відповідні послуги.
2.4. Кошти, перераховані в якості оплати послуги доступу до Контенту повертаються платнику таких коштів лише після погодження такого повернення з Адміністрацією Веб-сайту, та за умови, якщо платник таких коштів не скористався послугою доступу до Контенту.

3.Права та обов’язки сторін

3.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитись з даною Угодою. У разі, якщо Користувач не
згоден з її умовами, Користувач зобов’язується негайно припинити використання Веб-сайту.
3.2. Користувач погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень у нормальній роботі Веб-сайту та його сервісів.
3.3. Використання матеріалів, а саме: копіювання, тиражування, розповсюдження, поширення та ін., розміщених на Веб-сайті без письмового дозволу правовласника не допускається.
3.4. Коментарі та інші записи Користувача на Веб-сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам Поваги в інтернеті та Мережевого етикету.
3.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за
відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Веб-сайті.
3.6. Користувач розуміє і погоджується, що будь-які матеріали або сервіси Веб-сайту та/або їх частини можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується, що Адміністрація Веб-сайту не несе будь-якої відповідальності та не несе будь-яких обов’язків пов’язаних з такою рекламою.
3.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену
чинним законодавством України.

4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ВЕБ-САЙТУ

4.1. Адміністрація Веб-сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки,
граматичні/орфографічні чи інші помилки, або неточності, які можуть бути виявлені в Матеріалах, що
містяться на Веб-сайті.
4.3. Адміністрація Веб-сайту не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Веб-сайту, залишені в якості Відгуків, навіть, якщо такі порушують права третіх осіб (в тому числі, але не виключно права інтелектуальної власності, особисті права) та/або їх законні інтереси. Адміністрація Веб-сайту не може бути змушена відшкодовувати збитки за такі Відгуки.
4.4. Вся Інформація та Матеріали надаються на цьому Веб-сайті на умовах “як вона є”, без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих
4.5. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за неможливість Користувача заповнювати
форми (анкети) на Веб-сайті та не несе відповідальності (не відшкодовує жодних збитків чи упущеної
вигоди) за неможливість Користувача використовувати сервіси Веб-сайту.
4.6. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність, та не може бути змушена нести
відповідальність, за можливі протиправні дії інших третіх осіб щодо Користувача, так і за протиправні
дії Користувача проти інших Користувачів чи третіх осіб.
4.7. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність за шкоду, збитки або витрати (реальні або
можливі), що виникли в зв’язку з цим Веб-сайтом, його використанням або неможливістю
використання, в тому числі не несе відповідальність за:
● Неналежне функціонування Веб-сайту, неполадки в телекомунікаційних, комп’ютерних,
електричних та інших суміжних системах;
● Дії або бездіяльність платіжних систем, чи інших платіжних (банківських) систем, а також за
затримки пов’язані з їх роботою;
● Затримки чи збої в процесі здійснення операції обробки/оформлення/підтвердження реєстрації
Користувача на Веб-сайті;
● За будь-які порушення чи помилки (в тому числі технічні) в роботі Веб-сайту;
● За випадки незабезпечення безпеки чи конфіденційності відповідної Інформації, крім випадків
умисного розповсюдження Адміністрацією Веб-сайту Інформації, яку Користувач визнав
конфіденційною письмово повідомивши про це Адміністрацію Веб-сайту;
● За обмеження доступу на Веб-сайт Користувачу;
● За заподіяння шкоди, збитку, втрату Інформації чи за нанесення різної іншої шкоди особам, які
виникли при користуванні сервісом Веб-сайту, у тому числі, втрати прибутку, клієнтів або
даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування Веб-сайту або
неможливості його відвідування, а також внаслідок надмірної довіри до будь-якої інформації,
прямо або побічно отриманої на Веб-сайті від Користувача (-ів);
● За відсутність у Користувача необхідних технічних засобів для використання Веб-сайту.
4.8. Користувач розуміє та погоджується, що Адміністрація Веб-сайту не відповідає за порушення
роботи, чи неналежне надання послуг чи інші дії Сайтів-партнерів. Користувач зобов’язаний завжди
уважно і ретельно читати правила функціонування, умови про тарифи та інші правила Сайтів-
партнерів, в тому числі, якщо їх сервіси розміщуються на Веб-сайті.
4.9. У будь-якому випадку, Адміністрація Веб-сайту не відшкодовує упущену вигоду.

5.Конфіденційність і захист інформації

5.1. Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір, обробку, накопичення, зберігання та
використання своїх Персональних даних що надаються при заповненні реєстраційної форми, а також
передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Адміністрацією виконання
обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної Угоди.
5.2. Адміністрація Веб-сайту має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні
повідомлення, на електронну пошту Користувача з його згоди. Користувач має право відмовитися від
отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву
про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Адміністрації за адресою, вказаною на Веб-
сайті.
5.3. Адміністрація Веб-сайту має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять
конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
5.3.1. Cookies, це файли, що містять ідентифікатор, який відправляється веб-сервісом на веб-браузер та зберігається в ньому. Файли Cookies можуть бути «постійними» або «тимчасовими».
5.3.2. Файли Cookies використовуються Адміністрацією для аналізу використання Веб-сайта, а саме: які сторінки Користувачі відвідують найчастіше, для обробки помилок на окремих сторінках Веб-сайту.
5.3.4. Вся інформація Cookies збирається та обробляється анонімно. Вона використовується лише
для покращення роботи окремих елементів Веб-сайту, а також Веб-сайту в цілому.
5.3.5. Користувачі мають змогу керувати файлами Cookies, що зберігаються на їх комп’ютерах. Під
користуванням файлами Cookies слід розуміти їх блокування або видалення.

6.Інші умови

6.1. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних
або профілактичних робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
6.2. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.3. Адміністрація Веб-сайту може здійснити коригування чи поправки, доповнити або будь-яким іншим чином змінити цю Угоду (Публічну оферту) без необхідності попереднього та/або наступного
повідомлення Користувача.
6.4. Здійснюючи Акцепт, Користувач надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача та з моменту опублікування Угоди в новій
редакції (або відомостей про зміни) на Веб-сайті, вважається належним чином повідомлений про
умови зміни до Договору.

7.Термін дії договору

7.1. Ця Угода вступає в силу з моменту його акцепту Користувачем – згідно п.1.2. цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.

Compare listings

Порівняйте