Політика конфіденційності

1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВЕБ-САЙТУ

1.1. Політика конфіденційності є невід’ємним додатком до Угоди, та невід’ємною ЇЇ частиною. Політика конфіденційності доводиться до загального відома всіх Користувачів Веб-сайту https://premier-realty.net, шляхом опублікування за посиланням https://premier-realty.net.
1.2. Політика конфіденційності Веб-сайту регулює порядок поводження із конфіденційною
інформацією Адміністрації Веб-сайту та порядок обробки Персональних даних Користувачів, дозвіл на обробку яких отримано шляхом Акцепту Угоди користувача сайту https://premier-realty.net.
1.3. Терміни та умови, що не визначені цією Політикою, визначаються та регулюються відповідно до Публічної оферти (публічного договору) «Угоди користувача».
1.4. Для того, щоб розмістити на Веб-сайті відомості (інформацію, дані), використовувати Веб-сайт, Користувач повинен уважно ознайомитися з Політикою конфіденційності Веб-сайту та Угодою користувача.
1.5. Користувач не має права розміщувати Інформацію та/або використовувати Веб-сайт,
користуватися Послугами Веб-сайту, використовувати сервіс третіх осіб (в тому числі Сайти- партнери), розміщені на Веб-сайті, якщо він не згоден з умовами Угоди користувача, або, якщо він не має достатнього обсягу дієздатності, або не є уповноваженою особою підприємства/установи/організації чи фізичної особи, від імені якої розміщуються відомості (інформація, дані).
1.6. Користувач, розміщуючи відомості (інформацію, дані) на Веб-сайті, використовуючи Веб-сайт,
використовуючи сервіси третіх осіб розміщених на Веб-сайті, Вносячи Персональні дані або, надаючи ці дані іншим шляхом, використовуючи будь-яку частину Веб-сайту, дає свою однозначну згоду з умовами даної Політики і Угодою користувача і надає Адміністрації Веб-сайту право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати та передавати третім особам Персональні дані Користувача на умовах цієї Політики.
1.7. Користувач надає право Адміністрації Веб-Сайту на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
1.7.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Веб-сайту, так і у процесі користування Веб-Сайтом;
1.7.2. файлів cookie;
1.7.3. IP-адрес;
1.7.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій Користувача (тип пристрою, операційна система, її версія);
1.8. Адміністрації Веб-Сайту здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення
персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. Збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача.
1.9. Користувач погоджується з тим, що Адміністрації Веб-Сайту має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому
числі Google Adsense.
1.10. Даний Договір не регулює і Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання Персональних даних Користувача і будь-якої іншої Інформації отриманої від третіх осіб, які не перебувають у власності або під управлінням Адміністрації Веб-сайту, навіть якщо Користувач отримав доступ до Веб-сайту через таких третіх осіб.
1.11. Користувач визнає, що, у разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його Персональних даних, зазначених при реєстрації на Веб-сайті, треті особи можуть дістати несанкціонований доступ до Персональних даних Користувача. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за збитки,
завдані таким доступом.
1.12. Достатнім повідомленням Користувача про включення його Персональних даних до Бази Персональних даних Веб-сайту – буде Акцепт Угоди користувача та/або факт Внесення даних Користувачем (у відповідні форми на Веб-сайті, або іншим шляхом, що технічно дозволений правилами Веб-сайту).

2. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. За загальним правилом Адміністрація Веб-сайту не збирає конфіденційну інформацію Користувачів. У випадку, якщо Користувач вважає певну частину Інформації, що передається ним конфіденційною – він обов’язково заявляє про це на офіційну електронну адресу info@premier-realty.net (із обов’язковим зазначенням своїх ідентифікаційних даних Користувача та Інформації, яка вважається конфіденційною). Не може бути визнана конфіденційною, Інформація Користувача, яка є необхідною Адміністрації Веб-сайту для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем відповідно до Угоди користувача.
2.2. Користувач зобов’язується протягом строку дії Угоди користувача та 6 (шість) місяців після: не розголошувати; не передавати неуповноваженим на це особам; не опубліковувати; не використовувати в цілях що суперечать діяльності та інтересам Адміністрації Веб-Сайту конфіденційну інформацію Адміністрації Веб-сайту отриману в процесі співробітництва Сторін.
2.3. Інформація не може вважатися конфіденційною, якщо:
● є або стає загальновідомою внаслідок офіційного опублікування цієї інформації Адміністрацією Веб-сайту;
● легально отримана від третьої сторони (третьої особи);
● розкрита на вимогу уповноважених державних органів, або якщо такого розкриття вимагає законодавство;
● за інших підстав, передбачених законодавством.

3. ПОВОДЖЕННЯ З ФАЙЛАМИ COOKIE

3.1. Продовжуючи роботу на Веб-сайті, Користувач цим погоджується приймати Файли Cookie пов’язані із Веб-сайтом.
3.2. В Інформацію, за цим Договором, на яку Користувач надає невиключну Ліцензію, також включаються відомості, отримані за допомогою функціонування Файлів cookie на пристрої Користувача. Програмні засоби Веб-сайту застосовують Файли cookie, які допомагають збирати
статистику користування Веб-сайту та покращувати його функціонування.
3.3. Отримана за допомогою Cookie інформація про використання Веб-сайту (включаючи IP-адресу Користувача) передається і зберігається Адміністрацією Веб-сайту на серверах. Адміністрація Веб-сайту застосовуватиме цю інформацію для аналізу користування Веб-сайтом, формування звітів про активність на Веб-сайті та надання інших можливостей щодо використання Веб-сайту.  Адміністрація Веб-сайту, на що Користувач погоджується, може також передавати цю інформацію третім особам, якщо цього вимагає закон, або якщо треті особи обробляють інформацію за домовленістю із Адміністрацією Веб-сайту.
3.4. Користувач може відмовитися від застосування Cookie за допомогою відповідних налаштувань його браузера/пристрою, але при цьому має пам’ятати, що тоді Користувач не зможе використовувати деякі функціональні можливості Веб-сайту. Користуючись Веб-сайтом, Користувач дає згоду на обробку, використання та передачу Адміністрацією Веб-сайту даних про Користувача в порядку та для цілей, які викладені вище.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

4.1. Здійснюючи Акцепт Угоди користувача (і, що слідує – Політики конфіденційності), в тому числі, при Внесенні даних, Користувач вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає письмову згоду (дозвіл) на обробку будь-яких зазначених ним або наданих окремо Персональних даних.
4.2. Адміністрація Веб-сайту повідомляє, що надані Користувачами відомості включені до Бази даних Сайту https://premier-realty.net, що призначена для забезпечення функціонування Веб-сайту, володільцем якого є фізична особа Лук’янов Євгеній Юрійович, ІПН 2974117694.
4.3. Джерелами збирання персональних даних є відомості надані Користувачами або Сайтами-
партнерами, за допомогою яких може здійснюватися використання певних сервісів Веб-сайту.
4.4. Відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт Персональних даних має право:
● знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
● отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;
● на доступ до своїх Персональних даних;
● отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;
● пред’являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти
обробки своїх Персональних даних;
● пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
● на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
● звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до законом встановлених органів влади;
● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;
● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних або відкликати згоду на обробку Персональних даних;
● знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
● на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
4.5. Користувач підтверджує що розуміє та знає всі перелічені та інші права суб’єкта Персональних даних, передбачені законодавством України.
Порядок отримання Персональних даних та Інформації:
4.6. Користувач, використовуючи Веб-сайт та/або приймаючи Угоду користувача (та, що логічно – Політику конфіденційності) погоджується на те, що Адміністрація Веб-сайту самостійно або через своїх агентів (Сайти-Партнери) може збирати особисту інформацію, а саме: ім’я, по батькові, прізвище, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні телефони, адресу електронної пошти, область і населений пункт проживання Користувача, особисті відомості; споживчі звички; фінансову інформацію (яка не заборонена законодавством України та правилами платіжних систем до збирання), а також дані, які використовуються для заповнення форм сервісів третіх осіб, які розміщуються на Веб-сайті.
4.7. Користувач погоджується, що використовуючи аккаунти на сайтах-партнерах (зокрема, але не виключно Facebook, YouTube) для отримання послуг чи сервісу Веб-сайту, він надає повне право Адміністрації Веб-сайту використовувати, отримувати та обробляти Інформацію і персональні дані
Користувача, отримані Сайтами-партнерами і передані Адміністрації Веб-сайту для внесенні їх у Базу даних Веб-сайту, в порядку передбаченому цією Угодою та угодами з Сайтами-партнерами.
4.8. На інтернет-сторінках Веб-сайту можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пункті 1.7 цієї Політики, при цьому Адміністрація Веб-Сайту жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що
обробляються Адміністрацією Веб-Сайту.
4.9.Користувач приймаючи Угоду користувача (та, що логічно – Політику конфіденційності) погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пункті 1.7 цієї Політики, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних Користувача, зазначених у пункті 1.7 цієї Політики з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю Користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.
Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
4.9.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
4.9.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
4.9.3. системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
4.9.4. інші ресурси.
4.10. Всі персональні дані збираються Адміністрацією Веб-сайту, як є, і не змінюються в процесі збору даних, крім випадків необхідності зміни таких даних внаслідок уточнення їх у Користувача. Користувач несе відповідальність за надання достовірної Інформації, в тому числі, Персональних даних. Адміністрація Веб-сайту має право, у разі необхідності, перевірити правильність наданої Інформації, а також, запросити підтвердження наданої Інформації, якщо це необхідно для надання виконання зобов’язань перед Користувачем.

Порядок та цілі використання та обробки Персональних даних:

4.11. Адміністрація Веб-сайту може використовувати Персональні дані, щоб:
● здійснювати розсилку та/або повідомляти про сервіси та послуги Веб-Сайту, здійснювати рекламування в тому числі, повідомляти Користувача про нові можливості, акції та інші новини Веб-сайту, чи партнерів Адміністрації Веб-сайту та/або для іншої маркетингової діяльності.
● з метою реалізації цивільно-правових відносин, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, телефонним зв’язком, за допомогою мобільного додатку Viber/WhatsApp/Telegram та інших, подання звітності, поліпшення якості надання сервісів Веб-сайту, виконання законних приписів, спрощення роботи з Веб-сайтом і поліпшення його матеріалів;
● для збору адміністративної та статистичної інформації, а також, для інших цілей діяльності Адміністрації Веб-сайту, пов’язаної із діяльністю Веб-сайту, покращенням його роботи.
4.12. Користувач завжди може відмовитися від проведення рекламної розсилки на його адресу контактної інформації, шляхом направлення з адреси електронної пошти, відповідне письмове повідомлення на контактну електронну адресу Адміністрації Веб-сайту: info@premier-realty.net, із чітким
зазначенням, які відомості та на які контактні адреси/телефони повинні припинити розсилатися. Користувач не може заборонити Адміністрації Веб-сайту надсилати повідомлення що стосуються випадків необхідності повідомлення Користувача про порядок/умови користування Веб-сайтом.
Відмова від розсилки може стосуватися лише рекламних повідомлень.
4.13. Обробка, передача та інші дії, щодо Персональних даних та Інформації, які дозволяє Користувач, без необхідності його повідомлення, може здійснюється шляхом (із використанням, або без такого – автоматичної програми):
● збирання, накопичення, реєстрація Персональних даних;
● адаптування, зберігання, зміна, поновлення інше використання Персональних даних;
● поширення (розповсюдженням, реалізацією, передачею) третім особам в процесі функціонування Веб-сайту та/або виконання Угоди користувача;
● блокування, знеособлення, знищення Персональних даних тощо.

Умови надання доступу до бази даних третіх осіб:

4.14. Користувачі, згідно даної Угоди, надали право Адміністрації Веб-сайту розкривати, без обмеження терміну дії і території, власні Персональні дані, а також іншу Інформацію Користувачів третім сторонам, які надають послуги Адміністрації Веб-сайту, зокрема, але не виключно, таким, що обробляють заявки, або є Сайтами-партнерами.

Користувач також погоджується з тим, що Адміністрації Веб-сайт має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Додатково, Адміністрації Веб-сайту має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача особам, у ведення, володіння або власність яких передано Веб- сайт; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Адміністрації Веб-сайту; новому власнику та/або Володільцю Веб-сайту не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.
4.15. Розкриття Персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, або у випадках, якщо розкриття відбувається в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та для захисту прав осіб, зокрема але не виключно:
● за обґрунтованими запитами державних органів/органів місцевого самоврядування, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;
● в тому, випадку якщо, на думку Адміністрації Веб-сайту, Користувач порушує Умови користування сайтом, для захисту прав Адміністрації Веб-сайту.

Як змінити / видалити Персональні дані, або отримати до них доступ

4.16. Користувачі в будь-який момент робочого часу Адміністрації Веб-сайту можуть:
● Отримати доступ до власних Персональних даних;
● Змінити власні Персональні дані;
● Відкликати дозвіл на обробку власних Персональних даних (крім випадків, якщо такі обробляються в процесі наявних між Сторонами правовідносин). Робота деяких можливостей Веб-сайту, для яких необхідна наявність Даних Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Персональних даних без необхідності повідомлення про це Користувача.
4.17. Для реалізації права передбаченого попереднім пунктом Політики, власник Персональних даних подає запит, шляхом направлення його на адресу електронної пошти info@premier-realty.net, із обов’язковим зазначенням таких відомостей:
● прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що
посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);
● найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);
● прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
● відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
● перелік персональних даних, що запитуються;
● мета та/або правові підстави для запиту.
4.18. З метою захисту Персональних даних, Адміністрація Веб-сайту залишає за собою право не надавати особі доступ до Персональних даних, якщо не впевниться у тому, що особа є дійсно власником цих Персональних даних, або особа має належні та законні повноваження для отримання
доступу до таких даних.
4.19. Дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Адміністрацією Веб-сайту. При цьому обов’язкового повідомлення про факт видалення Персональних даних із Бази Персональних даних не потребується.

Захист інформації

4.20. Адміністрація Веб-сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту Даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.
4.21. Адміністрація Веб-сайту надає доступ до Даних та Інформації тільки тим співробітникам, підрядникам, та Сайтам-партнерам, Адміністрації Веб-сайту, яким необхідно мати цю Інформацію для надання послуг, які виконуються від імені Адміністрації Веб-сайту, або є необхідними для
функціонування Веб-сайту.

Зміни в політиці конфіденційності

4.22. Адміністрація Веб-сайту може змінити Політику конфіденційності. У такому випадку, буде замінена версія на відповідній сторінці розміщення Політики, тому необхідно періодично переглядати розділ Веб-сайту.
4.23. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Веб-сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання Користувачем Веб-сайту.

Додаткові умови

4.24. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, Умов користування сайтом загалом, чи інших технічних питань.
4.25. Дана Політика конфіденційності, як і Угода користувача, поширюється на Користувача з моменту використання ним Веб-сайту, в тому числі, розміщення відомостей (Інформації, Персональних даних), і діє до тих пір, поки на Веб-сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, Персональні дані.
4.26. Згода (дозвіл) Користувача включає в себе, в тому числі, згоду на те, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Користувачем, Адміністрація Веб-сайту має право передати Персональні дані будь-яким третім особам для стягнення з Користувача заборгованості, договірної
неустойки, збитків, незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору.
4.27. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Політики конфіденційності та Угодою користувача.
4.28. Користувач може дізнатися повністю про механізм обробки його персональних даних, в порядку направлення письмової заяви в порядку і формі передбаченими в п.4.17 цієї Політики.
4.29. Користувач визнає, що цей Договір не можна вважати автоматизованим рішенням, яке має для нього правові наслідки, оскільки Угоду користувача і цю Політику конфіденційності розміщено на Веб- сайті для загального і прямого доступу для ознайомлення цілодобово та без обмежень.

Compare listings

Порівняйте